W naszej KRONICE możesz zobaczyć najciekawsze wydarzenia w szkole...

 .