zawieszenie_zajec_dydaktyczno-_wychowawczych.pdf

Szanowni Państwo,

W związku z nowym rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które obowiązuje od 25 marca 2020 r. przekazuję Państwu informacje dotyczące realizacji nauczania na odległość.

1. Od 25 marca br. każdy nauczyciel realizuje podstawę programową, wprowadzając zgodnie z ustalonym rozkładem materiału nowe treści, utrwalając i powtarzając materiał.
2. Sposób przekazywania informacji lekcyjnych uczniom pozostaje bez zmian, to znaczy wypracowane dotychczas formy zdalnego nauczania.
3. W czwartek, 26 marca br., wychowawcy przekażą Państwu kody dostępu dla rodziców i uczniów do dziennika elektronicznego Librus przy pomocy poczty elektronicznej z prośbą o potwierdzenie otrzymanej informacji lub kontaktu telefonicznego.
4. W Librusie wychowawcy będą zaznaczać obecność ucznia w danym dniu na podstawie dowolnej aktywności tego ucznia w tym dniu w zajęciach prowadzonych na odległość (np. odesłane ćwiczenie, wykonane zdanie, obecność podczas zajęć online itp.). Ze względu na różny czas pracy uczniów obecność za dany dzień będzie sprawdzana do godz. 9.00 dnia następnego. Obecność jest zaliczona na podstawie aktywności w dniu poprzednim.
5. Dziennik elektroniczny Librus ma służyć do wpisywania ocen, notowania obecności, kontaktów z rodzicami.
6. W związku ze zmianą organizacji nauczania wprowadzam pewne zmiany w podziale godzin, według którego będziecie Państwo realizować nauczanie. Klasa 5 i 6 ma codziennie 6 godzin lekcyjnych, wliczając w to wychowanie fizyczne. W dzienniku elektronicznym Librus będzie już zmieniony podział godzin. Zmiany obowiązują na czas do odwołania zdalnego nauczania.
7. W czwartek i piątek tj. 26 i 27 marca w godz. od 10.00 do 12.00 
w szkole będą przygotowane do odbioru dla rodziców wszystkie książki, które dzieci zostawiły w klasach.
8. Nie ma starego dziennika elektronicznego.

                  Życzę Państwu zdrowia i optymizmu 
Urszula Śliwa-Gawłowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Trzebini

 

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .